";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Sylwia Masiewicz

Lublin Guide

Szlak pamięci Żydów Lubelskich

LUBLIN –„Jerozolima Królestwa Polskiego”
               (Zydowski Oxford)
 
Pierwsze wzmianki o Żydach w Lublinie pochodzą z XIV w., kiedy to istniała tu już gmina żydowska. Głównym centrum osadniczym, religijnym i polityczno administracyjnym lubelskich Żydów były tereny wokół zamku wraz z częścią Starego Miasta. Tereny te z czasem zaczęto nazywać miastem żydowskim.

Żydzi zawsze stanowili znaczący odsetek mieszkańców Lublina (w XIX w 40%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


„WIDZĄCY Z LUBLINA”-Jakub Izaak Horowitz Sternfeld        
Maharszal-szul            
synagoga Maharszala                       
mesjamizm żydowski

Waad Arba Aracot non tolerandis jueis Meir Szapiro Salomon Luria Saul Wahl

baszta “żydowska”      
chasydzi         rabini            bożnice            hedery

SZEROKA 28 Kowalska Cyrulicza Jateczna Szewska Spokojna Ruska dom im.Lejby Pereca Ochronka żydowskich sierot żydowskie elity twierdza ortodoksji żydowskiej jidisz hebrajski Żydzi aszkenazyjscy i sefardyjscy

bractwo „Hewra Nosim” kirkut szpital żydowski 


„Aktion Rheinhard”
„Endlösung der Judenfrage“
„Erntefest”

Lubelszczyzna: (Bełec, Sobibór, Majdanek)           
milion Żydów z całej Europy
zagrabiony majątek: 18 mln marek