";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Sylwia Masiewicz

Lublin Guide

Puławy

Odwiedźmy razem miejsce, które stało się kolebką polskiego muzealnictwa. Opowiem wiele ciekawych anegdot z życia niepospolitej kobiety, księżnej Izabelli Czrtoryskiej, autorki słów: „Ojczyzno, Nie mogłam Cię ocalić  -niechże Cię uwiecznię” i jej zacnym małżonku.

świątynia Sybilli


Zalążkiem Puław – miasta na prawym brzegu środkowej Wisły  była malowniczo usytuowana rezydencja Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, projektu architekta holenderskiego Tylmana z Gameren. W 1731 przeszły Puławy w ręce rodu Czartoryskich. Wysoka pozycja rodu i jego bogate tradycje przyczyniły się do rozkwitu osady puławskiej, która stała się znanym ośrodkiem życia artystycznego i politycznego. Izabella Czartoryska przyjmowała wspaniałych gości:  myślicieli i artystów. Na przełomie XVIII i XIXw. Puławy zyskały miano Polskich Aten. W Świątyni Sybilli i Domku Gotyckim księżna Izabella ulokowała pierwsze w Polsce muzeum. Dopełnieniem klimatu zespołu pałacowego był zgodny z zamiłowaniami księżnej do antyku i romantyczności  park w stylu angielskim.