";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Sylwia Masiewicz

Lublin Guide

Pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych

Piotuję wycieczki krajowe i zagraniczne.

Gwarantuję odpowiedzialność i zaangażowanie, profesjonalizm i życzliwość.
Posiadam wyższe wykształcenie i doświadczenie pedagogiczne,
nawiązuję dobry kontakt z każdą grupą wiekową i zawodową.

Biegle porozumiewam się w języku niemieckim.
Rozmawiam także po angielsku, rosyjsku, ukraińsku i hebrajsku.

Szczególny obszar moich zainteresowań: kraje niemieckiego obszaru językowego,
ziemie dawnej monarchii CK Habsburgów, miejsca związane z kulturą żydowską.

Polecam swoją osobę wszystkim organizatorom.
 
 pilot wycieczek zagranicznych w Budapeszcie