";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Sylwia Masiewicz

Lublin Guide

Edukacyjna gra miejska Stare Miasto Lublin

Edukacyjna gra miejska "Tajemnice lubelskich pieczęci"

Gra miejska jest formą aktywnego zwiedzania miasta przez uczniów. Sprzyja poznawaniu i poszerzaniu wiedzy, a jednocześnie poprzez swoją niestandardową formę jest przyjemna i atrakcyjna dla dzieci i młodzieży. 

Gra wymaga pracy zespołowej, spostrzegawczości i logicznego myślenia, można ją przeprowadzić w ramach wycieczki klasowej, ale również jako poszerzenie oferty edukacyjnej. 

Zabawę można przeprowadzić również w ramach lekcji języka obcego, ponieważ koordynator projektu jest nie tylko licencjonowanym przewodnikiem, zamiłowanym historykiem, ale też filologiem i językoznawcą.  

legenda o czarciej lapie

  gry miejskie Lublin