";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Sylwia Masiewicz

Lublin Guide

Przewodnik po Lublinie

 
    
panorama Lublina   
  
 
  zwiedzanie Lublina z przewodnikiemPrzenieśmy się wspólnie do czasów świetności Rzeczypospolitej za panowania Jagiellonów. Posłuchajmy historii o diabelskim sądzie, o Widzącym z Lublina, spróbujmy jak smakuje cebularz. Dlaczego Lublin to miasto aniołów i czartów.
Chętnie to wyjaśnię .... Ścieżki tematyczne po Lublinie 
 
 
zasłuchani w historię Lublina
 
Zapraszam na szlak 750-letniego dziedzictwa narodowego.  
 
Lublin  – po Gnieźnie i Krakowie- zanim wybrano Warszawę, miał historyczną szansę stać się stolicą Polski. Miasto ukształtowane w połowie XII wieku na wschodnich rubieżach państwa, na nowo lokowane w 1317 r. przez Władysława Łokietka miało duże znaczenie już w czasach Piastów. Złoty okres dla rozwoju miasta przypada na czasy rządów Jagiellonów. Na zjeździe rycerstwa tu w Lublinie w 1386 roku wybrano na tron Jagiełłę, co zapoczątkowało sojusz polsko-litewski, który dopełniła unia lubelska w 1569. Również w czasach elekcji odgrywał Lublin ważną rolę, skoro zbierał się w nim na sesję Trybunał Koronny. Miasto od początku swojego istnienia stało się symbolem przenikania kultur.